Alle titels:

  Dove kinderen vertellen: Dood en rouw

  Dove kinderen vertellen: Dood en rouw

  Dove en slechthorende kinderen kunnen vanzelfsprekend, net als horende kinderen, te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Maar zij voelen zich vaak alleen staan, omdat er weinig informatie beschikbaar is. Hierdoor begrijpen ze vaak niet goed wat er is gebeurd en wat de gevolgen ervan zijn.

  Daarom geeft PsyDoN een filmserie uit over ingrijpende ontwikkelingen in het leven van dove kinderen.
  In deze film (op video en DVD) doen vier dove jongeren verslag van hun ervaringen met de dood en hun rouwproces. Op verschillende leeftijden hebben ze een ouder of grootvader verloren. De film is uniek in zijn soort: voor het eerst vertellen kinderen in Nederlandse Gebarentaal openhartig over hoe dat voor hen was en hoe ze met het verlies hebben leren omgaan.

  Specifications

  • Booz
  • Psydon, 2005
  • Prijs: 17,50
  UA-1875305-11